COVID-19 og Hotel Raftevold

Havila Hotel Raftevold har åpnet igjen.
Vi opererer fortsatt i tråd med retningslinjene fra myndighetene!

Beredskap og tiltak mot koronavirus (Covid-19) Havila Hotels AS
Vi ved Havila Hotel forholder oss til myndighetenes råd og anbefalinger og følger utviklingen i situasjonen tett.
Vi har egne stasjoner med antibac plassert i alle gjestearealer, tilgjengelig for alle gjester/ansatte ihht. vanlig internkontroll.
Vi oppfordrer alle våre gjester til å starte besøket hos oss med å vaske hendene godt med såpe og vann.
Vi har innført ekstra hyppig renhold på alle felles kontaktflater, som dørhåndtak og andre berøringsflater på hotellet.
Våre kjøkken og serveringssteder tar alle forhåndsregler når det gjelder mat og mat-trygghet.
Vi reduserer buffet-tilbudet og setter egne menyer bla til frokost.
Bordene blir vasket med såpe og vann samt desinfisert mellom hver gjest
Salt og pepper blir satt på bord ved behov
Vi legger opp til et større areal for bespisning
Vi har kartlagt vårt personal etter beste evne og har ingen ansatte som har vært i risiko-områder eller som har noen i sin nærmeste nærhet som har vært det.
Hvis vi skulle få gjester i fremtiden med symptomer innlosjerer vi dem på rom som er holdt av i en adskilt fløy, kun til bruk for eventuell karantene
Velkommen tilbake <3
Anders Aarebrot
Direktør/General Manager
Havila Hotel Raftevold

Konferanse 2020

Konferanse 2020

Gjeng du med planar om; kurs, seminar, generalforsamling, lagsmøte, årsmøte, strategimøte, styremøte, marknadsmøte, personalmøte, opplæring, training eller seminar?

Havila Hotell Raftevold skreddersyr for ein kvar anledning.

Frukostmøte
215 kr.- pr person.

Halvdagsmøte/ dagpakke
285 kr.- pr person.

Heildagsmøte/dagpakke
525 kr.- pr person.
Ink. lunsj.

Kontakt oss gjerne!

Den nye hotellhagen

Etter intenst arbeid med hotellhagen, er den endeleg ferdigstilt.

Sjå galleri for bilder, og kom gjerne innom for eit besøk.

 

Se Kystruten seile

Lanseringsvideo fra NTW i Ålesund 2019

 

 

Full fart framover

Havila sitt oppkjøp av Raftevold Hotel er del av ei gedigen satsing innan turisme. – Innan fem år håpar eg Havila er ein av dei største reiselivsaktørane i Norge, seier administrerande direktør i Havila Holding, Per Sævik.

Søndag kveld inviterte Havila mellom 40 og 50 reiselivsoperatørar frå Europa, Australia og Canada til ein første presentasjon av Havila si storsatsing på turisme. Presentasjonen skjedde ved Havila sitt hovudkontor utanfor Fosnavåg. Måndag var om lag 500 reiselivsoperatørar til stades under den store reiselivsmessa som opna i Ålesund.

Havila har fire kystruteskip til bygging, to i Spania og to i Tyrkia. Ei investering på om lag fire milliardar kroner og som skal gje selskapet miljøvenlege skip drive på naturgass og straum. Båtane vil vere 124 meter lange, ha kabin for 468 passasjerar og fasilitetar for 172 dagpassasjerar. I tillegg vert det plass til gods og nokre bilar.

Frå Jostedalsbreen til Stad

Oppkjøpet av Raftevold Hotel i Hornindal, Ivar Aasen Hotel i Ørsta, eigarskapen i Thon Hotel i Fosnavåg og fleire mulige hotellkjøp er del i ei totalsatsing som Per Sævik sjølv seier er noko av det mest spennande som skjer innan reiselivsutvikling i Norge dei neste åra. Kystruten og Havila Hotels delte då også stand under reiselivsmessa i Ålesund.

– Kystruten startar 3. januar 2021. Då skal vi trafikkere Bergen-Kirkenes med 34 stopp nordover og 33 sørover. I våre område vert det stopp i Måløy og Herøy, og med avstikkar inn Hjørundfjorden og Geirangerfjorden om sommaren. Her kan turistane hoppe av og til dømes ta to-tre netter på lokale hotell for å ta med seg utvalet av opplevingar i regionen vår. Frå Jostedalsbreen og Loen Skylift til Stadplatået og Ålesund, seier Sævik. Han er klar på at Stad skipstunnel må på plass, og seier dette vil fungere som ein magnet for auka turisme på heile Nordvestlandet, i Nordfjord og på Sunnmøre.

– Vi ser Kystruten og hotellsatsinga i samanheng. I tillegg til at vi ønskjer å vri over frå bussgrupper til fleire individuelle gjester på hotella, ønskjer vi og å fokusere på heilårsturisme. Sommaren fyller seg ganske enkelt sjølv. Dermed ligg potensialet i å tenkje utviding til dei andre sesongane, seier Sævik.

– Veldrive hotell

Under presentasjonen i Fosnavåg søndag kveld presenterte reiselivsdirektør Gunther Dahler Raftevold Hotel som eit hotell med flott beliggenheit både ved hovudferdselsåra E39 og ved Europas djupaste innsjø.

Raftevold har vore eit veldrive hotell der vi ser mulegheiter for vidare utvikling. I desse dagar er vi i full gang med total ombygging av hageanlegget, orienterte Dahler.

Per Sævik seier Havila har betydeleg tru på vekstmuligheter for og gjennom oppkjøpet av Raftevold Hotel.

– Vi håpar blant anna å få til båttrafikk på vatnet. Raftevold ligg særs lagleg til langs ei hovudferdselsåre. Potensialet er stort, seier Sævik.

 

Artikkel og bilde fra; Fjordingen

Havila satsar stort på Grodås

– Kjøpet av Raftevold Hotel var ikkje tilfeldig. Snarare ein viktig del av det turistproduktet Havila-konsernet med Sævik-familien som eigarar er i ferd med å byggje opp, seier Gunther Dahler, reiselivsdirektør i Havila Hotels.

Same eigar som no eig Havila Hotel Raftevold eig 51,5 prosent av Fjord1. Og Fjord1 eig 30 prosent av Widerøe. I tillegg kjem eigarpostar i The Fjords, FjordNorge, Geiranger Fjordservice og Smyrillines, for å nemne noko.

Gjester frå Kystruten

– Havila-konsernet er store innan reiseliv og er i ferd med å byggje opp noko som skal bli veldig bra. Vi har Kystruten, med fire skip. Frå 2021 vert strekninga Bergen-Kirkenes redusert frå 11 til sju skip, medan vår Kystruten skal ha dei fire siste skipa. I oppbygginga av det produktet, tenkjer vi blant anna Hjørundfjorden som del av Kystruten, og med moglegheit for passasjerane å hoppe av og ta overnattingar på hotell. Både turistane frå Kystruten og dei mange individuelle turistane vil gjerne ha med seg Runde, Ålesund, fjordane og ein gondol. Då ligg både Raftevold og Ivar Aasen i Ørsta midt i smørauget, seier Gunther Dahler og Anders Aarebrot som er dagleg leiar ved Havila Hotel Raftevold.

Hagen og vatnet

Då Havila vurderte kjøp av Raftevold Hotel, såg dei stort potensial i mykje. Ikkje minst hagen og vatnet.

– Hotellet var flott, særleg på grunn av hagen. Den er ei perle, ei oase. Og no skal vi investere eit betydeleg beløp på å oppgradere hagen skikkeleg. Med beplantning, terrasse, sitjegrupper, ein liten sandstrand og muleg opning for gangpassasje langs vatnet. Tidlegare hotelleigar sa nei, men vi stiller oss positive til kommunen sine planar om gangveg langs vatnet heilt fram til museet. Både fordi vi ønsker å opne opp, og fordi vi ser stort potensial i museet som attraktiv stad å besøkje for gjestane våre. Ein del av gangstien kan og bli bru over småbåthamna, seier Dahler.

Hagearbeid: – Gravemaskina kom før helga, og arbeidet med betydeleg oppgradering av hotellhagen er i gang, seier dagleg leiar ved Havila Hotel Raftevold Anders Aarebrot t.v. og reiselivsdirektør i Havila Hotels Gunther Dahler. 
    
      (Foto: Bengt Flaten)

Første del av hotellhagen skal vere ferdig opparbeidd allereie til påske. Entreprenøren har frist til 1. mai på å ferdigstille resten.

– Så ønskjer vi å leggje ut flytebrygge framom hotellet. Vi har akkurat sendt søknad om dette til kommunen, der vi og legg opp til aktivitet på vatnet i form av båt som kan ta 40–50 passasjerar. Dette vil vere eit tilbod for våre gjester, men og for andre. Nordfjord Havn er positive til ein ny aktivitet også for deira cruiseturistar, seier Dahler.

Julebutikk frå Audhild Viken

Når han snakkar om å ta i bruk Anders Svor museum i større grad, er det berre eitt av fleire lokale tilbod han ønskjer hotellet skal byggje opp om.

– Vi tenkjer at det å drive hotell lokalt og handlar om å bidra lokalt. Skapar vi gode aktivitetar, skal og andre kunne dra nytte av det og oppleve utvikling. Anten det er i Grodås sentrum eller i bygda elles. I november og desember i år vil Audhild Vikens vevstove på Skei kome og etablere julebutikk i dei gamle banklokala på Grodås. Eit godt tilbod for våre og tilreisande gjester, og som forhåpentlegvis og gir auka trafikk for andre. Havila Hotel Raftevold ønskjer og å sjå på mulegheitene for å utvide sesongen, både for turisme og innan konferansemarknaden. Det vi gjer no med hage, brygge og båttilbod på vatnet er berre starten på kva vi vil sjå frå Havila på Grodås, seier Gunther Dahler.

Artikkel og bilde henta fra Fjordingen

Vil byggje fleire skip for reiselivet

– Dei må kjenne oss dårleg dei som trur at vi stoppar ved dei fire båtane vi har bestilt til Havila Kystruten.

Det seier Per Sævik til NETT NO-magasinet, som no er ute.

Sævik er inne i sitt 78. år, og satsar stort på reiseliv.

– Det er ein vekstbransje og ein desentralisert bransje, der det eigentleg har vorte gjort lite samordna innsats hittil. Dette skal vi no gjere noko med.

– Det vert meir
Han har fått med seg døtra Hege Sævik Rabben til å leie hotellsatsinga saman med den tidlegare Thon Hotel Fosnavaag-sjefen Günther Dahler, medan den tidlegare Rem Offshore-sjefen Arild Myrvoll er sjef for Havila Kystruten, ei satsing som hittil er på fire milliardar kroner.

– Hovedfokuset er å gjere ferdig dei fire skipa som skal trafikkere ruta Bergen – Kirkenes frå 1. januar 2021, men det vert også sett på nye prosjekt innanfor reiseliv.

– Dei er ikkje tett på Havila-systemet som ikkje trur det vert meir, seier Myrvoll.

Vil ha Ålesund-hotell
At Sævik og familien meiner alvor, viser at dei har etablert selskapet Havila Hotels. I det selskapet ligg eigarskapet av Raftevold Hotell i Hornindal, Hotell Ivar Aasen i Ørsta og i tillegg vil det bli vurdert å leggge inn 45 prosent eigarskap i Thon Hotel Fosnavaag.

Men det skal ikkje stoppe der.

– Vi har augene opne for nye mulegheiter. Vi skulle gjerne hatt eit hotell i Ålesund, og kanskje eitt i Bergen, seier Per Sævik.

Og så skal det byggjast synergia mellom selskapa, der ein ser på samspel med Widerøe og Fjord1, inkludert Fjord1-satsinga The Fjords, med cruiseturar på fjordane i miljøvenlege fartøy.

– Bak alt ligg at vi skal ta vare på miljøet, naturen og kulturlandskapet, seier Hege Sævik Rabben.

Trur på kinesarane
Ho er fornøgd med utviklinga både på Ivar Aasen og Raftevold, der det vert satsa på at hotellet også skal vere ein samlingsplass for folket i nærområdet, samstundes som dei skal tiltrekke seg reisande som vert fleire dagar.

Og nettopp det siste er sentralt satsinga på asiatiske turistar, og då spesielt kinesarar.

– Det er no 300 millionar kinesarar i middelklassen. Og desse vil reise, seier Per Sævik.

Så stor tru har Sævik på tilereisande frå Kina at han vil ha kinesisk tekst på informasjonen om bord i dei fire Kystrute—skipa.

– Vi får sjå, seier Arild Myrvoll. Kanskje kan vi få laga eit system der den enkelte kan svitsje mellom ulike språk, alt etter behov, seier Myrvoll.

Satsar på Hjørundfjorden
Bak den store reiselivssatsinga er analysar som viser at turismen til Norge er venta å vekse mykje framover, og der veksten er forventa å verte ekstra stor på nordvestlandet.

Og det er først og fremst store grupper med asiatar som har oppdaga Norge som reisemål.

Günther Dahler har vore i kontakt med store kinesiske reisearrangørar som er ivrige etter å kome i gang med opplevingsturar til Norge, og der ein ser etter opplevingstilbod som går over fleire dagar.

– Og her tenker vi på å bruke fjordlandskapet, og då spesielt Hjørundfjorden som etter vårt syn har eit stort uutnytta potensiale.

Direkterute frå Helsinki
Men tanken er også å kople dei asiatiske turistane og andre reisande opp mot dei fire skipa i Havila Kystruten, der kvart skip kan ta inntil 700 passasjerar, og der det no vert bygt opp eit reiarlag med rundt 600 tilsette.

– Ved å ta ei strekning med Havila Kystruten, kan dei starte på Sunnmøre og slutte i Bergen – eller omvendt.

Aller helst ser Dahler at det vert etablert ei direkterute mellom Helsinki og Vigra for asiatisk reisande ettersom Helsinki er hovudbasen for reisande frå Asia til Europa.

På litt sikt er målet å flyge inn kinesiske turistar frå Helsinki, som er hovudbasen for reisande frå Asia til Europa.

– I dag har Widerøe no direktefly frå Helsinki til Tromsø og Bergen.  Vi må få til noko liknande til Vigra, med hovedfokus på kyst- og fjordopplevingar for asiatisk reisande.

– Ei kjempemulegheit
Dahler ser fram til NWT – Norwegian Travel Workshop – som neste år er lagt til Ålesund i perioden 1. til 5. april.

Hit kjem rundt 400 av verdas fremste turoperatørar.

– Dette er ei kjempemulegheit for å vise fram Sunnmøre og Vestlandet. Her kjem vi til å vere aktive, og vi har også fått avtale om at ein stor gruppe kjem til Fosnavåg for å sjå på kva vi har å tilby.

Dahler fortel om god utvikling for dei to hotella i Ørsta og Hornindal.

Artikkel og innhald henta frå Nett.no

Har opna Dølen Eteri

Kaféen på hotellet har fått ny utforming med nye tilbod til kundane, og rommet har fått ny design med fototapet på ein vegg. Biletet syner den gamle ”Dølen” som trafikkerte på Hornindalsvatnet i lange tider.

I kaféen er hyllene fylde av mykje snadder som saft og syltetøy, sausar, tilbehør til ulike rettar, sirup, kaffi og te. Kaffien kjem rett nok frå El Salvador, med hint av både sjokolade, fersken og rosiner. Verksemda som importerer kaffien, ligg i Ålesund.

– Det er spesielle varer og unike produkt. Det meste er norsk og lokalt, fortel Johanne Dybdevold. Ho framhever at bakervarene i hovudsak kjem frå Geiranger bakeri si avdeling i Volda. Kvalitet og nærleik var viktig for val av leverandør.

– Då er varene ferske når dei kjem. I tilleg bakar vi litt sjølv, seier ho og på spørsmål kva som er hennar favoritt får vi vite at det er solskinsbollene. Menyen på First Hotel Raftevold har fått nye innslag, men sosakjøt og klubb blir nok verande.

– Vi må ha både tradisjonsmat og litt nytt, seier Johanne Dybdevold.

 Anne-Mari aalberg for fjordingen.no

Havila Kystrutens fire nye skip har fått navn

I den anledning har Havilaeier Per Sævik utlyste tidligere i år en navnekonkurranse blant sin 8 barnebarn, for å finne navn til skipene.

De rammene som ble gitt var at navnet skulle inneholde Havila og navnet på en stjerne.

Navnene blir:

 • Havila Capella

 • Havila Castor

 • Havila Polaris

 • Havila Pollux

– Skipene vil være de mest miljøvennlige kystruteskipene i trafikk og drevet frem av LNG og batteri, sier Adm. Direktør i selskapet Arild Myrvoll.

Han mener skipene vil sette en ny standard for miljøvennlig kystrutefart og vil kunne seile inn i Verdensarvfjorden Geiranger utslippsfritt allerede i 2021, som er 5 år før nullutslipps kravene fra Stortinget trer i kraft.

Havila Capella og Havila Castor blir bygget på Tersan verftet i Tyrkia, mens Havila Polaris og Havila Pollux blir bygget på Barreras verftet i Spania.

 

Fakta om skipene:

Lengde: 122,7 meter

Bredde: 22 meter

Antall passasjerer: 640 (468 i lugarer + 172 dagspassasjerer)

Artikkel henta fra Sunnmørsposten

Hotell Ivar Aasen © 2018